Home > Job opportunities > Resultat av tillträdesprov - Handläggare med högskoleexamen

Resultat av tillträdesprov - Handläggare med högskoleexamen

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 29/11/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 365

Godkänt resultat: [node:field_epso_minimum_score_needed]

Referens: 
Publicerat den : 03/12/2018 - 15:40
Senaste uppdatering : 03/12/2018 - 15:42