Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 30/11/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 199

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 25,48​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/12/2018 - 10:11
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/12/2018 - 10:14