Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Administratori u području revizije

Rezultati pristupnih testova - Administratori u području revizije

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 30/11/2018

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 199

Najmanji ukupni broj bodova: 25,48​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 07/12/2018 - 10:11
Datum zadnjeg ažuriranja : 07/12/2018 - 10:14