Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на одита

Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на одита

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

FENNESSY Edward

Заместник-председател

COSTANTZER Joël

KLEINSASSER Christine

Членове

FARRERO GONZALEZ Xavier Ignasi

JINARU Daniela

BORTNOWSCHI Ramona

PRIGENT Olivier

BLAAS Mathias

XIBERTA COLL Julián

CERCHEZ Marius

ARGYROU Agathoclis

HAPPACH Blanka

KOUSTOULIDIS Athanasios

HRISTOVA Daniela

BAJRAMOVIC Vedran

Заместник-членове

Faria Paulo

Rexha Paolo

Lehnhard Sylvain

MONTORIO Marco

Horvay-Kovacs Attila

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/12/2018 - 10:24
Дата на актуализацията : 07/12/2018 - 10:35