Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti auditu

Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti auditu

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

FENNESSY Edward

Zastupujúci predseda

COSTANTZER Joël

KLEINSASSER Christine

Členovia

FARRERO GONZALEZ Xavier Ignasi

JINARU Daniela

BORTNOWSCHI Ramona

PRIGENT Olivier

BLAAS Mathias

XIBERTA COLL Julián

CERCHEZ Marius

ARGYROU Agathoclis

HAPPACH Blanka

KOUSTOULIDIS Athanasios

HRISTOVA Daniela

BAJRAMOVIC Vedran

Zastupujúci členovia

Faria Paulo

Rexha Paolo

Lehnhard Sylvain

MONTORIO Marco

Horvay-Kovacs Attila

Referencia: 
Dátum publikovania : 07/12/2018 - 10:24
Dátum aktualizácie : 07/12/2018 - 10:35