Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom revision

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom revision

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

FENNESSY Edward

Ställföreträdande ordförande

COSTANTZER Joël

KLEINSASSER Christine

Medlemmar

FARRERO GONZALEZ Xavier Ignasi

JINARU Daniela

BORTNOWSCHI Ramona

PRIGENT Olivier

BLAAS Mathias

XIBERTA COLL Julián

CERCHEZ Marius

ARGYROU Agathoclis

HAPPACH Blanka

KOUSTOULIDIS Athanasios

HRISTOVA Daniela

BAJRAMOVIC Vedran

Ställföreträdande medlemmar

Faria Paulo

Rexha Paolo

Lehnhard Sylvain

MONTORIO Marco

Horvay-Kovacs Attila

Referens: 
Publicerat den : 07/12/2018 - 10:24
Senaste uppdatering : 07/12/2018 - 10:35