Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Безопасност на храните – политика и законодателство

Окончателни резултати от конкурса - Безопасност на храните – политика и законодателство

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 41

Минимален резултат: 108,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/12/2018 - 17:54
Дата на актуализацията : 12/12/2018 - 17:55