Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Konečné výsledky výberového konania - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 07/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 41

Minimálny počet bodov: 108,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 12/12/2018 - 17:54
Dátum aktualizácie : 12/12/2018 - 17:55