Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Godkända sökande i uttagningsprovet - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 07/12/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 41

Godkänt resultat: 108,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 12/12/2018 - 17:54
Senaste uppdatering : 12/12/2018 - 17:55