Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Окончателни резултати от конкурса - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 21

Минимален резултат: 111​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/12/2018 - 17:56
Дата на актуализацията : 12/12/2018 - 17:56