Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/12/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 21

Ελάχιστη βαθμολογία: 111​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/12/2018 - 17:56
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 12/12/2018 - 17:56