Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Godkända sökande i uttagningsprovet - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 07/12/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 21

Godkänt resultat: 111​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 12/12/2018 - 17:56
Senaste uppdatering : 12/12/2018 - 17:56