Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Езикови асистенти – шведски (SV)

Окончателни резултати от конкурса - Езикови асистенти – шведски (SV)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 7

Минимален резултат: 119​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/12/2018 - 10:45
Дата на актуализацията : 13/12/2018 - 10:48