Home > Job opportunities > Konačni rezultati natječaja - Jezični asistenti za engleski jezik (EN)

Konačni rezultati natječaja - Jezični asistenti za engleski jezik (EN)

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 07/12/2018

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 7

Najmanji ukupni broj bodova: 102​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 13/12/2018 - 11:06
Datum zadnjeg ažuriranja : 13/12/2018 - 11:07