Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Jazykoví asistenti – bulharský jazyk (BG)

Konečné výsledky výberového konania - Jazykoví asistenti – bulharský jazyk (BG)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 07/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 5

Minimálny počet bodov: 100​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 13/12/2018 - 11:13
Dátum aktualizácie : 13/12/2018 - 11:14