Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 04/12/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 90

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/12/2018 - 11:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/12/2018 - 11:38