Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Χρηματοοικονομικά

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Χρηματοοικονομικά

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/12/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 63

Ελάχιστη βαθμολογία: 104​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/12/2018 - 11:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/12/2018 - 11:41