Home > Job opportunities > Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на митниците

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на митниците

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 18/12/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 354

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/12/2018 - 12:25
Дата на актуализацията : 20/12/2018 - 12:26