Окончателни резултати от конкурса - Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на инженерството, ИКТ, физиката, математиката, химията и/или космическите науки

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 18/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 30

Минимален резултат: 116​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/12/2018 - 12:38
Дата на актуализацията : 24/01/2019 - 10:38