Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διαχειριστές ερευνητικών προγραμμάτων στη μηχανική, την ΤΠΕ, τη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία και/ή τις διαστημικές επιστήμες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 30

Ελάχιστη βαθμολογία: 116​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2018 - 12:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/01/2019 - 10:38