Konečné výsledky výberového konania - Administrátori výskumných programov s profilmi inžinierstvo, IKT, fyzika, matematika, chémia a/alebo vesmírna veda

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 18/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 30

Minimálny počet bodov: 116​

Dátum publikovania : 20/12/2018 - 12:38
Dátum aktualizácie : 24/01/2019 - 10:38