Celkové výsledky výběrového řízení - Správci výzkumných programů v oboru biologie, životního prostředí a věd o Zemi a/nebo družicových snímků, věd o živé přírodě

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 18/12/2018

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 22

Minimální počet bodů: 126​

Datum příspěvku : 20/12/2018 - 12:38
Datum poslední aktualizace : 24/01/2019 - 10:38