Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διαχειριστές ερευνητικών προγραμμάτων στη βιολογία, το περιβάλλον και τις γεωεπιστήμες και/ή τις δορυφορικές εικόνες, τις βιολογικές επιστήμες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 22

Ελάχιστη βαθμολογία: 126​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2018 - 12:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/01/2019 - 10:38