Konečné výsledky výberového konania - Administrátori výskumných programov s profilmi biológia, environmentalistika a geovedy a/alebo satelitné snímkovanie, vedy o živej prírode

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 18/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 22

Minimálny počet bodov: 126​

Dátum publikovania : 20/12/2018 - 12:38
Dátum aktualizácie : 24/01/2019 - 10:38