Окончателни резултати от конкурса - Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на хуманитарните и социалните науки и/или икономиката

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 18/12/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 10

Минимален резултат: 127​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/12/2018 - 12:39
Дата на актуализацията : 24/01/2019 - 10:39