Celkové výsledky výběrového řízení - Správci výzkumných programů v oboru humanitních a společenských věd a/nebo ekonomie

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 18/12/2018

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 10

Minimální počet bodů: 127​

Datum příspěvku : 20/12/2018 - 12:39
Datum poslední aktualizace : 24/01/2019 - 10:39