Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διαχειριστές ερευνητικών προγραμμάτων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και/ή στα οικονομικά

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 10

Ελάχιστη βαθμολογία: 127​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2018 - 12:39
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/01/2019 - 10:39