Konečné výsledky výberového konania - Administrátori výskumných programov s profilmi humanitné a spoločenské vedy a/alebo ekonómia

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 18/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 10

Minimálny počet bodov: 127​

Dátum publikovania : 20/12/2018 - 12:39
Dátum aktualizácie : 24/01/2019 - 10:39