Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 20/12/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 365

Минимален резултат, необходим за допускане: 28,1​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/12/2018 - 15:15
Дата на актуализацията : 20/12/2018 - 16:38