Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Administratori s visokoškolskom diplomom

Poziv u centar za procjenu - Administratori s visokoškolskom diplomom

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 20/12/2018

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 365

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 28,1​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/12/2018 - 15:15
Datum zadnjeg ažuriranja : 20/12/2018 - 16:38