Home > Job opportunities > Rezervný zoznam - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Rezervný zoznam - Bezpečnosť potravín – politiky a právne predpisy

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle.

Informácie o inštitúciách prijímajúcich nových pracovníkov a o kvótach nájdete na stránke s rezervnými zoznamami.

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/01/2019 - 09:15
Dátum aktualizácie : 16/01/2019 - 09:16