Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Reservlista - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Referens: 
Publicerat den : 16/01/2019 - 09:19
Senaste uppdatering : 16/01/2019 - 09:20