Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/01/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 118

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 26​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 01/02/2019 - 09:48
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/02/2019 - 09:50