Home > Job opportunities > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području poreza

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području poreza

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 28/01/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 118

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 26​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 01/02/2019 - 09:48
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/02/2019 - 09:50