Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на защитата на данните

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на защитата на данните

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 30/01/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 99

Минимален резултат: 31​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 01/02/2019 - 09:52
Дата на актуализацията : 01/02/2019 - 09:59