Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 30/01/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 99

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 31​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 01/02/2019 - 09:52
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/02/2019 - 09:59