Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Administratori u području zaštite podataka

Poziv u centar za procjenu - Administratori u području zaštite podataka

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 30/01/2019

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 99

Najmanji ukupni broj bodova:  31​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 01/02/2019 - 09:52
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/02/2019 - 09:59