Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Administratori u području zaštite podataka

Poziv u centar za procjenu - Administratori u području zaštite podataka

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 30/01/2019

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 99

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 31​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 01/02/2019 - 09:52
Datum zadnjeg ažuriranja : 01/02/2019 - 09:59