Начало > Възможности за работа > Новини > Поправка на обявление за конкурс на общо основание - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Поправка на обявление за конкурс на общо основание - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Обявлението за конкурс за тази процедура за подбор е коригирано.

Можете да намерите поправката на това обявление в раздела „Важни документи“ на страницата на конкурса.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/02/2019 - 09:18
Дата на актуализацията : 07/02/2019 - 09:19