Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/02/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 135

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/02/2019 - 11:12
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/02/2019 - 11:13