Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – första etappen - Assistenter inom arkivhantering

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Assistenter inom arkivhantering

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 01/02/2019

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 135

Referens: 
Publicerat den : 11/02/2019 - 11:12
Senaste uppdatering : 11/02/2019 - 11:13