Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

KLABUNDE Achim

Zastępca przewodniczącego 

DOCKSEY Chris

Członkowie

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Zastępcy członków

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 11/02/2019 - 11:15
Data aktualizacji : 11/02/2019 - 11:16