Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti ochrany údajov

Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti ochrany údajov

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

KLABUNDE Achim

Zastupujúci predseda

DOCKSEY Chris

Členovia

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Zastupujúci členovia

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Referencia: 
Dátum publikovania : 11/02/2019 - 11:15
Dátum aktualizácie : 11/02/2019 - 11:16