Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području arhivistike/dokumentalistike

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području arhivistike/dokumentalistike

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 06/02/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 74

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 11/02/2019 - 11:17
Datum zadnjeg ažuriranja : 11/02/2019 - 11:18