Home > Job opportunities > Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją

Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 06/02/2019

Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 74

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 11/02/2019 - 11:17
Data aktualizacji : 11/02/2019 - 11:18