Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Писмени преводачи с ирландски език

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Писмени преводачи с ирландски език

EPSO/AD/361/18 - 1

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 04/03/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 15

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 07/03/2019 - 10:00
Дата на актуализацията : 07/03/2019 - 10:04