Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

EPSO/AD/361/18 - 1

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 04/03/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 15

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/03/2019 - 10:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/03/2019 - 10:04