Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Iriskspråkiga översättare

Kallelse till utvärderingscentrum - Iriskspråkiga översättare

EPSO/AD/361/18 - 1

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 04/03/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 15

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 07/03/2019 - 10:00
Senaste uppdatering : 07/03/2019 - 10:04