Výběrové řízení je otevřené - Vědecko-výzkumní administrátoři – kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření

Datum příspěvku : 22/02/2019 - 16:17
Datum poslední aktualizace : 22/02/2019 - 17:35