Var iesniegt pieteikumus - Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas ietekmes analīze /kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums

Publicēšanas datums : 22/02/2019 - 16:17
Atjauninājuma datums : 22/02/2019 - 17:35