Otvorené výberové konanie - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – vývoj aplikácií pre využitie vo vesmíre, v telekomunikáciách a pri diaľkovom snímaní

Dátum publikovania : 22/02/2019 - 16:20
Dátum aktualizácie : 22/02/2019 - 16:20